תחרות היחידה הירוקה יוצאת לדרך!

עקב מיעוט נרשמים תחרות היחידה הירוקה בוטלה. נקווה לשיתוף פעולה פורה יותר בשנה הבאה. 

הטכניון מכריז על תחרות היחידה הירוקה למען עידוד המודעות הסביבתית בין יחידות הטכניון לשנה"ל תשע"ג.

הנהלת הטכניון ו"קמפוס ירוק" פונים בזאת ליחידות הטכניון להגיש הצעות לתחרות נושאת פרסים, לעידוד הניהול וההתנהגות הסביבתית בכל יחידות הטכניון, אשר תהווה בסיס להתייעלות וחיסכון, וכן לחינוך סביבתי ולהקניית הרגלים.

 השתתפות בתחרות פתוחה לכל יחידות הטכניון, ותדרוש עמידה בתנאי סף אשר יוגדרו על ידי מנהלי התחרות, כגון הפרדת פסולת בסיסית, השתלבות בפרויקט החיסכון באנרגיה וחיסכון במשאבים ובמים. דרישות סף אלו עשויות להוות בהמשך בסיס לדרישה מחייבת של הטכניון מכל היחידות כחלק ממנהל תקין.

במסגרת התחרות נקראות היחידות לבצע ולתכנן פעולות יתר מעל לרמת הסף. פעולות אלו ייבחנו על ידי חבר שופטים אשר יוגדר להלן, ויאפשרו ליחידה להשיג ניקוד מצטבר, שעל פיו תיבחר היחידה המנצחת.

הפעילות המתוכננת במסגרת התחרות צריכה להיות גורפת לכל אנשי היחידה – עובדים, סגל אקדמי, סטודנטים לכל התארים, כנגזרת ממבנה היחידה ותפקידה הטכניוני.

הצעות יוגשו על פי לוח הזמנים המצ"ב:

–  הפניית שאלות לנציגי קמפוס ירוק לגבי מהות ההצעות המתקבלות או כל שאלה טכנית אחרת – עד לתאריך 10.5.2013.

–  הגשת ההצעות על ידי היחידות לצורך הערכה ושיפוט 30.5.2013.

– הגשת ההצעות על פי המועד הנקוב במעטפה סגורה בלשכת מנכ"ל הטכניון, בנין הסנט, קומה 5. לחלופין, ניתן להגיש ההצעות באמצעות דואר אלקטרוני. בכותרת הודעת הדוא"ל יש לציין "תחרות היחידה הירוקה". הודעת דוא"ל כאמור תכלול צירוף קובץ אחד שיהיה טופס פרטי המציע, קובץ אחד סרוק של מסמך זה, חתום, וקובץ אחד לפחות של ההצעה. הטכניון לא יהיה אחראי לכל תקלה בשירותי הדוא"ל.

פרסים

3.1   פרס ראשון –30,000 ש"ח

3.2   פרס שני – 20,000 ש"ח

3.3   פרס שלישי – 10,000 ש"ח

הפרס יחולק כך ש 30% ממנו ישמשו את היחידה ליום כיף משותף או לכל פעילות מגבשת כראות עיניה, ואילו 70% מכספי הפרס יושקעו ביישום הפרויקט הזוכה.

חבר השופטים (כמפורט בתקנון) רשאי לשנות את החלוקה הכספית של הפרסים לפי ראות עיניו, מבלי לשנות את הסכום הכולל של הפרסים. כמו כן, רשאי חבר השופטים להעניק ציונים לשבח נוספים עם/ללא פרס כספי, לפי החלטתו

קישורים :

 פרטים נוספים ותקנון התחרות נמצאים כאן

אתר התחרות כאן

שאלות הבהרה יש להפנות במייל בלבד לא יאוחר מיום 10.5.2013 לכתובת green.campus.technion@gmail.com. בכותרת הודעת הדוא"ל יש לציין "שאלת הבהרה לתחרות הטכניון ליחידה ירוקה".

בהצלחה!

פעילות ירוקה בפקולטות

1. הפקולטה להנדסת הסביבה מים וחקלאות

ליחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות פעילות ענפה בתחום הסביבה. בראש וראשונה הכשרת מהנדסי סביבה ומהנדסי מים (כ-60 בשנה) וכן הכשרת סטודנטים לתארים מתקדמים (מגיסטר ודוקטורט) בנושאים אלה  (כ-150 סטודנטים לתארים גבוהים). בין היתר מועבר קורס בנושא "הסביבה בעידן הטכנולוגי" על ידי פרופ' מיכל גרין, המיועד לכלל הסטודנטים בטכניון ומטרתו להקנות ידע בסיסי בנושאי הסביבה בארץ ובעולם.

בנוסף, ליחידה פעילות ענפה במחקר בנושאים סביבתיים מגוונים.

לפרטים אודות מסלולי הלימוד לתואר ראשון ושני

 לפרטים אודות הפעילות המחקרית

מעבר לפעילות האקדמית, בפקולטה נעשים מאמצים לקידום חיסכון במשאבים במבנה הפקולטה, כמו : מדיניות הדלקת תאורה ומיזוג – אשר נכבים אוטומטית בכיתות אם אין בהן פעילות. בנוסף מערכת המיזוג עובדת עם אגירת קור בלילה וכו'.

בנוסף היחידה מקיימת סמינרים מחלקתיים משותפים עם מכון המים בתדירות של כאחת לחודש. בסמינרים אלה מוצגים נושאים סביבתיים שונים על ידי חוקרים ממגוון אוניברסיטאות מהארץ ומחו"ל. ומעבר לכך מתקיימים לא מעט סמינרים של משתלמים לתארים גבוהים. הסמינרים ניתנים בדרך כלל בימי בצהריים. לעידכון בתאריכי הסמינרים ליחצו כאן

מעבר לכך, היחידה מקיימת פעם בשנה יום עיון בנושא (בשיתוף מכון המים) מסוים בו מוצגים המחקרים של חברי הסגל. השנה (2012) הנושא הוא "הנדסת מים ותהליכי טיפול במים ושפכים", אותו מרכז פרופ"ח אורי להב. לתוכנית הכנס לחצו כאן 

2. הפקולטה לארכיטקטורה

בפקולטה לארכיטקטורה קיימת תכנית שלמה לתואר שני בהתמחות באדריכלות ירוקה שקשורה לנושא סביבה. לפרטים לחצו  כאן

3. הפקולטה להנדסת חשמל

בפקולטה להנדסת חשמל הוקמה ועדה ירוקה שנהגה להפגש אחת לשבועיים. הועדה הורכבה מחבר סגל, 2-3 עובדי טכניון, מסטרנט/ית ורכז ירוק של הפקולטה (סטודנט תואר ראשון), מתוך מטרה ליצור ייצוג נרחב. אורלי ויגדדרזון, אשר שותפה להקמת הועדה מספרת : "בפגישות העלנו לדיון בעיות, עברנו על משימות, שחולקו בין חברי הועדה והוספנו מטלות לפגישה הבאה".  בין היתר  יזמנו תחרות נושאת פרסים לחינוך ירוק. במהלכה עברנו בין המעבדות השונות בפקולטה וחילקנו ציונים לרמת המיחזור. זה בהחלט הגביר את מודעות האנשים בפקולטה. בנוסף ניסינו להחדיר לתודעה את הנושא האקולוגי ע”י הרצאות וסרטים, אך הצלחנו להרים רק הרצאה אחת מצויינת של טל גולדרט. בהמשך ביקשנו מהמעבדות השונות בפקולטה להציע לסטודנטים פרויקטים ירוקים. עד היום, עד כמה שידוע לי, נעשו שני פרויקטים: בקרת מים חמים ו-carpool".

נוסף על כך הועדה קידמה את הפעולות הבאות :

– הקמת אתר שנקרא GreenEE. ניתן להיכנס אליו גם דרך אתר הפקולטה. באתר פורסמו חדשות, פעילויות, קישורים לאתרים ירוקים ודף קשר, לכל מי שרוצה לשאול או לבקש משהו.
– נפתחה רשימת תפוצה דרך LISTSERV, לכל מי שמעוניין להתעדכן בנושא

– חסכון בחשמל: כיבוי תאורה, מזגנים ומחשבים שלא לצורך.
– מחזור בפקולטה: פורסמה טבלת מיחזור והיכן בפקולטה ניתן למחזר (כולל מקומות מחוץ לטכניון בהם ניתן למחזר בעיר).
– מחזור נייר: דפי טיוטה, דפים לפח נייר, הדפסת מינימום חוברות לניסויים. בנוסף כל החומר נמצא באינטרנט ונגיש לסטודנטים, וחלק גדול מהמדריכים כבר לא מבקשים להדפיס דוחות ניסויים אלא בודקים דרך המחשב.

ee-recycle

– הוקמה ספריית מבחנים ירוקים (מבחנים משנים קודמות מסודרים לפי נושאים וקיימים כבר, לכן לא צריך להדפיס אותם).
– מחזור קרטון.
– פחיות שתיה ובקבוקי שתיה מזכוכית (עם פקדון) במסגרת הצבת פחים בפקולטה. אגודת הסטודנטים אחראית לפינויים ומשתמשת בכסף הזה לצרכיה.
– פסולת אלקטרונית: מקום לזרוק סוללות, חבית שמוצבת בפקולטה לשימוש הקהל הרחב לזריקת פסולת אלקטרונית, מחשבים, מסכים וכיוצא בזה, נגרעים דרך קבוצה שנקראת “אקולוגיה לקהילה מוגנת” מקיבוץ יסעור. הם אוספים את הציוד ומעסיקים אנשים מוגבלים בשכלם, לפרק ולמיין את הפסולת.
– מחזור טונרים: אוספים טונרים וראשי דיו ממדפסות ובשתוף פעולה עם מנהלת הרכש- תמי ברויר, מפנים אותם למיחזור.
– נאסף DVD למיחזור.
– הותקנו חסכמים בכל ברז אפשרי בפקולטה.
– תיחזוק לוח ירוק עליו מפורסמים פעילויות ודפי מידע בנושאים ירוקים לצד תמונות ירוקות.

הפקולטה שלך ירוקה? צור קשר ונספר את הסיפור שלך.