מועצת קמפוס ירוק

מועצת קמפוס ירוק ממונה על ידי נשיא הטכניון, וכוללת נציגים של כל המגזרים בקמפוס – הנהלת הטכניון, סגל אקדמי, סטודנטים לתואר ראשון, סטודנטים לתארים גבוהים וסגל מינהלי.

בראש המועצה עומד יו"ר קמפוס ירוק, ואת פעילותה מנהלת מרכזת הקמפוס הירוק. חברי המועצה נפגשים לישיבות מועצה שנתיות, על מנת לבחון את תכנית העבודה, לקבל דיווח על הנעשה בקמפוס ולהעלות רעיונות לפעילויות המשך. חלק מהעבודה מתפצעת גם בתקשורת אישית בין חברי המועצה, ללא קשר לישיבות הקבועות, ונושאים מקודמים על ידי חבריה במסגרות פעילותם השונות.

פרוטוקול ישיבה 5.4.2016

מצגת פעילות 17.04.2013

פרוקטול ישיבה 1.11.2012

פרוטוקול ישיבה 10.4.2011

מצגת סיכום פעילות 10.4.2011

פרוקטול ישיבה 16.12.2009

מצגת סיכום פעילות 16.12.2009

מרכזת מועצת קמפוס ירוק היא טל גולדרט. ניתן ליצור איתה קשר בכתובת האימייל: Green.campus.technion@gmail.com

להלן רשימת חברי מועצת קמפוס ירוק (מונתה בשנה"ל תשע"א):

שםתפקידקטגוריה
פרופ' פרץ לביאנשיא הטכניוןיו"ר המועצה
טל גולדרטמרכזת קמפוס ירוקחברת מועצה
דיקן אזרחיתדיקן או נציג מטעמו
דיקן ארכיטקטורהדיקן או נציג מטעמו
דיקן ביולוגיהדיקן או נציג מטעמו
דיקן ביוטכנולוגיה ומזוןדיקן או נציג מטעמו
דיקן הנדסה כימיתדיקן או נציג מטעמו
דיקן חשמלדיקן או נציג מטעמו
דיקן כימיהדיקן או נציג מטעמו
דיקן רפואהדיקן או נציג מטעמו
דיקן הסטודנטיםדיקן או נציג מטעמו
ד"ר דניאל אורנשטייןארכיטקטורהנציג פקולטה
פרופ'/ח' גדי קפולטוארכיטקטורהנציג פקולטה
פרופ' שמאי אסיףארכיטקטורהנציג פקולטה
פרופ'/ח' טלי טלהוראת המדעיםנציג פקולטה
פרופ' אמריטוס יורם אבנימלךהנדסה אזרחיתנציג פקולטה
פרופ' עמרי רנדמוסד שמואל נאמןנציג פקולטה
פרופ'/ח' ערן פרידלרהנדסה אזרחיתנציג פקולטה
פרופ' יוחאי כרמלהנדסה אזרחיתנציג מנהל
מתניהו אנגלמןמנכ"ל הטכניוןנציג מנהל
זהבה לניאדומשנה למנכ"ל הטכניוןנציגת מנהל
עירית ענברראש מנהל אזרחיתנציגת מנהל
אריה קשתמשרד דיקן הסטודנטיםנציג מנהל
ראש אגף בינוי ותחזוקהנציג מנהל
איציק רומנואגף בינוי ותחזוקהנציג מנהל
עדי בן אריאגף בינוי ותחזוקהנציגת מנהל
תמי ברוייראגף בינוי ותחזוקהנציגת מנהל
תפקיד מתחלףיו"ר אס"טנציג מנהל
תפקיד מתחלףרכז ירוק אס"טנציג מנהל