מועצת קיימות תשע"ו

מועצת מרכז הקיימות התכנסה ב 4.5.2016 לישיבת דיווח על פעילויות השנה שעברה ודיון בתוכניות להמשך .

מועצת מרכז הקיימות  ממונה על ידי נשיא הטכניון, וכוללת נציגים של כל המגזרים בקמפוס – הנהלת הטכניון, סגל אקדמי, סטודנטים לתואר ראשון, סטודנטים לתארים גבוהים וסגל מינהלי.

המועצה השנה דווחה בשמחה על שינוי "פרויקט קמפוס ירוק" ל "קיימות טכניון" , ומשמעויותיו.

פרוטוקול ישיבה 050416