צור קשר

הצע/דווח לנו

טבלה שמכילה שמות,תפקידים והמיילים של חברי מועצת קמפוס ירוק בטכניון והקהילה
שםתפקידאימייל
פרופ' פרץ לביאנשיא הטכניון - יו"ר המועצה
president@technion.ac.il
גל גולדרטמרכזת קמפוס ירוקtalgoldrath@gmail.com
איציק רומנומהנדס חשמל ראשי , ואחראי על פרויקט התייעלות אנרגטיתromano@technion.ac.il
אלון קימל רכז ירוק - אס"טrecycle@asat.org.il
אוריאל קלרמנהל מעל"הurielklar@gmail.com